Neem contact op: 077 - 4732334 / info@gasthuysrustique.nl

Een tijdje terug in de tijd

De geschiedenis

.....

Het pand op raadhuisplein 19, dat gebouwd is in 1953, heeft een relatief korte maar wel bijzondere geschiedenis. Het verhaal gaat terug naar de tweede Wereldoorlog waarin het oude gemeentehuis van de toenmalige gemeente Arcen en Velden uit 1868 vernietigd wordt.

Omdat het oude gemeentehuis naast de kerk in Arcen in puin lag, was er noodzaak om een nieuw bestuursgebouw te bouwen. Als gevolg van de rivaliteit tussen Arcen en Velden was de locatie een belangrijk discussiepunt voor de lokale verkiezingen van 1947. Het bleef echter Arcen. Voor de bouw kwam een andere prominente plek in beeld aan de Markt. Daar stond tot dan toe een transformatorhuisje.

Het gemeentebestuur gaf aan de Venlose architect P. Leusen opdracht om voor deze beeldbepalende plek een nieuw gemeentehuis te ontwerpen. Hij presenteerde diverse plannen, die echter door de provincie telkens werden afgewezen. Om de impasse te doorbreken werd in 1949 architect A.J. Kropholler als adviseur binnengehaald. Hij had namelijk in de jaren dertig en veertig naam gemaakt als ontwerper van een tiental raadhuizen elders in Nederland.

Het raadhuis van Arcen en Velden is zonder enige twijfel een Kropholler. De stijlkenmerken zijn op alle punten aanwezig. Het raadhuis is ontworpen in een traditionalistische stijl die doet denken aan Berlage. Kropholler gebruikte vaker kenmerken van deze architect in zijn ontwerpen. Het pand heeft een vierkant grondplan en wordt afgedekt met een tentdak, bekroond met een torentje waarop een windhaan.
Een van de stijlkenmerken is ook de stedenbouwkundige setting. Kropholler streefde er altijd naar meerdere gebouwen in samenhang te ontwerpen. Daarmee kon hij ook de tussenliggende ruimten bepalen. Het raadhuis ontwierp hij aan het hoofd van de Markt ( wat nu het raadhuisplein is) Hier ligt de monumentale hoofdentree van het pand. Achter het raadhuis ontwierp Kropholler twee winkels in dezelfde stijl. Hierdoor is het raadhuis steviger in de context verankerd dan wanneer het een solitair gebouw zou zijn geweest. Helaas is één van de gebouwen gesloopt ten behoeve van een uitbreiding van het raadhuis in 1989. Het bewaard gebleven pand, onze winkel en B&B, heeft een afschuining op de uiterste hoek aan de zijde van het raadhuis. Hiermee wordt de zichtbaarheid van het raadhuis vanuit de straat vergroot. Het raadhuis in Arcen is in 2010 aangemerkt als gemeentelijk monument en ook de winkel en B&B op raadhuis 19 staat op de lijst om in de toekomst aangemerkt te worden als gemeentelijk monument vanwege de historische betekenis en stedebouwkundige waarde.